De Kooiweg is tussen de bocht bij de voetbalvelden en huisnummer 1 aan één zijde met asfalt verbreed en er aan twee zijden is een betonnen berm aangebracht. Aansluitend is de toplaag van het asfalt vervangen. Hierdoor kan vrachtverkeer (vaak gerelateerd aan de tuinbouwbedrijven) beter doorrijden. ​

Wegen

De weg is aan de zuidzijde met asfalt verbreed van 3,60 naar circa 6 meter. Vervolgens zijn aan twee kanten betonnen bermen geplaatst.

Openbare verlichting

Diverse lichtmasten zijn verplaatst om de weg te kunnen verbreden.

Groen/water

Bij afronding van de werkzaamheden zijn de bermen weer netjes in 'groenstaat' terug gebracht.

Vragen?

Heeft u vragen over:

  • dit project in het algemeen? Neem dan contact met dhr. Stan de Laat van PHTB via: stan@phtb.nl