In Kerkdriel zijn kassen ter grootte van circa 1,6 hectare plus bedrijfsgebouwen en overige bouwwerken aan de Ganzenweg gesloopt. Het betreft een zogeheten ‘sprokkeling’. Deze is onderdeel van een subsidieregeling die begin 2018 is toegekend aan een derde partij in het kader van de Verplaatsingsregeling Glastuinbouw van de provincie Gelderland. De kas is verkocht en wordt op een locatie elders in het buitenland hergebruikt. De grond aan de Ganzenweg wordt ingezet ten behoeve van toekomstige ontwikkelingen in de Grote Ingh. Na enkele afrondende werkzaamheden wordt dit perceel voorlopig verpacht aan een lokale agrariër en komt er aan de westzijde een kruidenrijke akkerrand ter bevordering van de biodiversiteit. 

Gelijktijdig met de sloop aan de Ganzenweg zijn er kassen ter grootte van ongeveer 0,3 ha aan de Berm in Kerkdriel gesprokkeld (onder dezelfde regeling en voorwaarden als bij de Ganzenweg).

Planning: 
sloop gereed in 2019
Contactpersoon PHTB: 
Giem Broekmans
Extra informatie: 
giem@phtb.nl
Straat + huisnummer: 
Ganzenweg 3
Plaats: 
Kerkdriel