Aan de oostzijde van Brakel bevindt zich het plan Liesveldsesteeg, bestaande uit vier landelijk gelegen bouwkavels met ruime ontwikkelingsmogelijkheden. 
Het is mogelijk om op deze locatie maximaal twee 2-onder-1-kapwoningen (vier eengezinswoningen) of twee vrijstaande woningen (afhankelijk van de gekozen kavelindeling) te bouwen.

Brakel ligt in het westelijke deel van de Bommelerwaard. Het dorp telt ruim 3.000 inwoners en beschikt over alle dagelijkse voorzieningen en maar liefst twee basisscholen. Door de landelijke ligging aan de Waal en nabij Slot Loevestein en Buitenpolder Het Munnikenland is het een prachtige omgeving om te wandelen en fietsen.

Zoekt u de combinatie van uw eigen woning ontwikkelen, landelijk wonen en dat alles op korte afstand van voorzieningen, dan zijn de bouwkavels in het plan Liesveldsesteeg wellicht iets voor u.


Plan Liesveldsesteeg

Aan de noordzijde van de Liesveldsesteeg zijn vier landelijk gelegen bouwkavels gesitueerd. De bouwkavels met ieder een oppervlakte van circa 668 m2 bieden plaats aan twee 2-onder-1-kapwoningen (vier eengezinswoningen) of twee vrijstaande woningen. Wanneer u kiest voor een 2-onder-1-kapwoning kunt u in samenspraak met uw toekomstige buren werken aan een mooi eindresultaat. Door de aankoop van twee bouwkavels krijgt u de beschikking over één zeer ruime kavel van maar liefst 1.336 m2 voor de realisatie van één vrijstaande woning.

De koper is vrij in de keuze van architect en aannemer en heeft derhalve de vrijheid om naar eigen inzicht een bouwplan in te dienen. De kavels worden bouwrijp aangeboden, waarbij de benodigde nutsvoorzieningen in de Liesveldsesteeg aanwezig zijn. Tot de kosten koper behoort ook de omzetbelasting (21%) over de verkochte bouwkavel.


Bestemmingsplan en richtlijnen

Om het plan Liesveldsesteeg mogelijk te maken is het bestemmingsplan aangepast. Het ‘Wijzigingsplan Liesveldsesteeg’ is op 23 mei 2017 vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel en vervolgens onherroepelijk in werking getreden. De bouwkavels hebben in dit wijzigingsplan de bestemming ‘Wonen’. Voor nadere informatie omtrent het bestemmingsplan kunt u de website van de overheid (www.ruimtelijkeplannen.nl) raadplegen.

Met betrekking tot de mogelijkheden in het bestemmingsplan kunnen o.a. de navolgende bouwmogelijkheden worden teruggelezen:

  •  2-onder-1-kapwoning inhoud: max. 600 m3, exclusief vergunningsvrije mogelijkheden
  •  Vrijstaande woning inhoud: max. 750 m3, exclusief vergunningsvrije mogelijkheden
  •  Bijgebouwen max. 100 m2


Welstandvoorschriften

De welstandsnota, opgesteld door de gemeente Zaltbommel, dient bij de ontwikkeling in acht te worden genomen.


Agrarische cultuurgrond

Aan de achterzijde van de bouwkavels is een agrarisch perceel gelegen met een oppervlakte van ruim 2 hectare dat als uitbreiding van de kavels kan worden aangekocht. Het agrarische perceel is op dit moment in gebruik als bouwland. Op dit perceel is geen omzetbelasting (21%) maar overdrachtsbelasting verschuldigd. Onder omstandigheden is vrijstelling van overdrachtsbelasting mogelijk.


Overige informatie

  •  alle vermelde maatvoeringen zijn indicatief en kunnen geen rechten aan worden ontleend;
  •  aanvaarding in overleg.

 

Contactpersoon

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer R. Kiewiet via (0487) 512147 of raadgevers@delorijn.nl.

Planning: 
In verkoop
Contactpersoon PHTB: 
Roel Kiewiet
Extra informatie: 
Bel 0487 512147 of mail naar raadgevers@delorijn.nl