Nieuwaal is omsloten door kassen en een deel van het tuinbouwvrachtverkeer rijdt dagelijks door de kern van het dorp. De nieuwe rondweg maakt daar een einde aan. Het tracé loopt vanaf de kruising van de Jacob Ekelmansstraat naar de Hogeweg, door de weilanden richting de Beemstraat. Aan de oostkant van de rondweg komt een grondwal met een wandelpad en een landschappelijke inpassing  met bomen en struiken (in overleg met de dorpsraad).

De aanbesteding is in juni afgerond. Aannemer Gebr. Van Kessel gaat de werkzaamheden voor de rondweg uitvoeren. Deze werkzaamheden starten eind augustus. Omwonenden krijgen per brief informatie over de planning en aard van de werkzaamheden. 

Eind 2020 is de rondweg klaar voor gebruik. Daarmee wordt de leefbaarheid van de kern van Nieuwaal sterk verbeterd en wordt het een stuk veiliger voor fietsers en voetgangers.

Planning: 
start werkzaamheden eind augustus 2020
Contactpersoon PHTB: 
Rob van Kasteren
Extra informatie: 
rob@phtb.nl
Plaats: 
Nieuwaal