De Verdrietweg wordt in het najaar van 2019 met asfalt verbreed, met aan twee zijden een betonnen berm en verkeersremmende maatregelen ten behoeve van de verkeersveiligheid.

Vragen?
Heeft u vragen over dit project in het algemeen? Neem dan contact met dhr. Stan de Laat van PHTB via: stan@phtb.nl.  

Planning: 
in uitvoering
Contactpersoon PHTB: 
Stan de Laat