In Kerkwijk is gewerkt aan de opwaardering van de Viaductweg, ter hoogte van de Sarskampseweg en de Steenweg. Op deze locatie is de weg verbreed, zodat (vracht)verkeer ten behoeve van de tuinbouwbedrijven, elkaar beter kan passeren. De 'oude' wegbreedte was gemiddeld 4,50 meter. Deze is verbreed naar ongeveer 6,20 meter, door twee zijden van de weg te voorzien van betonbermen.

Vragen?
Heeft u vragen over:

  • dit project in het algemeen? Neem dan contact met dhr. Stan de Laat van PHTB via: stan@phtb.nl
Contactpersoon PHTB: 
Stan de Laat
Extra informatie: 
stan@phtb.nl