Een veilige- en aantrekkelijke leefomgeving voor inwoners van de Bommelerwaard

Eén van de doelen binnen de herstructurering, is het werken aan een veilige- en aantrekkelijke leefomgeving voor inwoners van de Bommelerwaard. Daarom is er een intensief gebiedsproces geweest met omwonenden en andere betrokkenen. Daaruit kwam naar voren op welke locaties in het gebied verbeteringen in de openbare ruimte gewenst zijn. Op korte termijn starten er werkzaamheden in de openbare ruimte. PHTB heeft de gemeente Zaltbommel opdracht gegeven om de werken uit te voeren, en de gemeente heeft dit aan aannemer Gebr. Van Kessel gegund.  

Projecten

Zaltbommel
Gezamenlijk tuinbouwriool Bommelerwaard

In dit aparte rioolstelsel met een eigen zuiveringsinstallatie wordt afvalwater van de glastuinbouw in de Bommelerwaard ingezameld en afgevoerd.

lees meer
Nieuw asfalt voor Middelkampseweg

De Middelkampseweg in Gameren krijgt een nieuwe laag asfalt met aan twee zijden een betonnen berm en verkeersremmende maatregelen in de vorm van een fietsoversteek.

lees meer
Verdrietweg te Poederoijen

De Verdrietweg is in het najaar van 2019 met asfalt verbreed. Aan twee zijden kwam een betonnen berm en verkeersremmende maatregelen ten behoeve van de verkeersveiligheid.

lees meer
Karel van Gelreweg te Poederoijen

De Karel van Gelreweg is tussen de Verdrietweg en de Egter van Wissekerkeweg aan twee zijden met een betonnen berm verbreed.

lees meer
Geerweg/Nieuwstraat (Kerkwijk)

De Geerweg/Nieuwstraat in Kerkwijk is verbreed ten behoeve van een betere verkeersafwikkeling door met name het vrachtverkeer richting de tuinbouwbedrijven.

lees meer
Viaductweg te Kerkwijk

In Kerkwijk is gewerkt aan de opwaardering van de Viaductweg, ter hoogte van de Sarskampseweg en de Steenweg. Dit project is in april 2018 afgerond.

lees meer
Kooiweg te Brakel

De Kooiweg is tussen de bocht bij de voetbalvelden en huisnummer 1 aan één zijde met asfalt verbreed en er aan twee zijden is een betonnen berm aangebracht.

lees meer
Verbreding Ouwelsestraat te Gameren

De Ouwelsestraat verbreden we aan twee zijden met een betonnen berm (zodat uitwijken veiliger gaat) en de huidige rijbaan krijgt nieuw asfalt.

lees meer
Hogeweg - Nieuwaal

De Hogeweg is ter hoogte van de Middelkampseweg en de Waalbanddijk verbreed. De wegbreedte was ongeveer 5,00 meter en deze is verbreed naar ongeveer 6,00 meter.

lees meer
Maarten van Rossumweg te Poederoijen

In de periode van begin 2018 tot en met april 2018 is er gewerkt aan de Maarten van Rossumweg in Poederoijen. De wegbreedte was er 4,60 meter.

lees meer
Hoekseweg te Poederoijen

De Hoekseweg in Poederoijen is verbreed. Hierdoor kan het verkeer wat daar rijdt beter doorstromen. De weg is van 5,1 meter naar ongeveer 6,2 meter verbreed.

lees meer