Een veilige- en aantrekkelijke leefomgeving voor inwoners van de Bommelerwaard

Eén van de doelen binnen de herstructurering, is het werken aan een veilige- en aantrekkelijke leefomgeving voor inwoners van de Bommelerwaard. Daarom is er een intensief gebiedsproces geweest met omwonenden en andere betrokkenen. Daaruit kwam naar voren op welke locaties in het gebied verbeteringen in de openbare ruimte gewenst zijn. Op korte termijn starten er werkzaamheden in de openbare ruimte. PHTB heeft de gemeente Zaltbommel opdracht gegeven om de werken uit te voeren, en de gemeente heeft dit aan aannemer Gebr. Van Kessel gegund.  

Projecten

Verdrietweg te Poederoijen

De Verdrietweg wordt in het najaar van 2019 met asfalt verbreed, met aan twee zijden een betonnen berm en verkeersremmende maatregelen ten behoeve van de verkeersveiligheid.

lees meer
Karel van Gelreweg te Poederoijen

We verbreden de Karel van Gelreweg tussen de Verdrietweg en de Egter van Wissekerkeweg aan twee zijden met een betonnen berm. De huidige rijbaan krijgt nieuw asfalt.

lees meer
Geerweg/Nieuwstraat (Kerkwijk)

De Geerweg/Nieuwstraat in Kerkwijk is verbreed ten behoeve van een betere verkeersafwikkeling door met name het vrachtverkeer richting de tuinbouwbedrijven.

lees meer
Viaductweg te Kerkwijk

In Kerkwijk is gewerkt aan de opwaardering van de Viaductweg, ter hoogte van de Sarskampseweg en de Steenweg. Dit project is in april 2018 afgerond.

lees meer
Kooiweg te Brakel

De Kooiweg is tussen de bocht bij de voetbalvelden en huisnummer 1 aan één zijde met asfalt verbreed en er aan twee zijden is een betonnen berm aangebracht.

lees meer
Ouwelsestraat te Gameren

De Ouwelsestraat is en wordt verbreed, waardoor de verkeersafwikkeling verbetert.

lees meer
Hogeweg - Nieuwaal

De Hogeweg is ter hoogte van de Middelkampseweg en de Waalbanddijk verbreed. De wegbreedte was ongeveer 5,00 meter en deze is verbreed naar ongeveer 6,00 meter.

lees meer
Maarten van Rossumweg te Poederoijen

In de periode van begin 2018 tot en met april 2018 is er gewerkt aan de Maarten van Rossumweg in Poederoijen. De wegbreedte was er 4,60 meter.

lees meer
Hoekseweg te Poederoijen

De Hoekseweg in Poederoijen is verbreed. Hierdoor kan het verkeer wat daar rijdt beter worden doorstromen. De weg is van 5,1 meter verbreed naar ongeveer 6,2 meter breed.

lees meer