Nieuws & voortgang werkzaamheden Rondweg Nieuwaal

De rondweg ‘De Lange Morgen’ bij Nieuwaal is sinds eind 2020 tot grote tevredenheid van de inwoners en tuinders in gebruik. De afgelopen tijd is de weg 'aangekleed' met bomen en struiken. Met de basisschool is een officieel openingsmoment gehouden waarbij de kinderen groen en bloemenmengsels voor bijen hebben gezaaid.  


Nieuwaal is eind dit jaar een rondweg rijker (juli 2020)

Eind 2019 werd het laatste stuk grond dat nodig is voor de rondweg om Nieuwaal door het PHTB verworven. De plannen voor de rondweg kunnen nu realiteit worden.

Nieuwaal is omsloten door kassen en een deel van het tuinbouwvrachtverkeer rijdt dagelijks door de kern van het dorp. De nieuwe rondweg ten westen van de dorpskern maakt daar een einde aan. Het tracé loopt vanaf de kruising van de Jacob Ekelmansstraat naar de Hogeweg, door de weilanden richting de Beemstraat. Aan de oostkant van de rondweg komt een grondwal met een wandelpad en een landschappelijke inpassing met bomen en struiken (in overleg met de dorpsraad). 


Het tracé van de rondweg door de weilanden

In de eerste helft van 2020 is achter de schermen de uitvoering van de rondweg voorbereid. Ook is er overleg met de dorpsraad over de landschappelijke inpassing. De aanbesteding is in juni afgerond en er is inmiddels één partij geselecteerd. Aannemer Gebr. Van Kessel voert de werkzaamheden voor de rondweg uit. Deze (voorbereidende) werkzaamheden zijn eind augustus gestart. Omwonenden kregen per brief informatie over de planning en aard van de werkzaamheden. Eind dit jaar ligt de rondweg er.


Dwarsprofiel van de rondweg en landschappelijke inpassing

Eind 2020 is de rondweg klaar voor gebruik. Daarmee wordt de leefbaarheid van de kern van Nieuwaal sterk verbeterd en wordt het een stuk veiliger voor fietsers en voetgangers. Wethouder en bestuurder PHTB Gijs van Leeuwen gaf medio september het startsein voor de werkzaamheden. 

Zie ook 'Eerste contouren rondweg zichtbaar' en 'Alle grond is in bezit, rondweg Nieuwaal kan er komen'