Planschade is schade die wordt geleden als gevolg van een planologische maatregel. Een woning kan bijvoorbeeld in waarde dalen of er kan verlies van inkomsten zijn voor uw onderneming. Het indienen van een aanvraag voor vergoeding van planschade is mogelijk binnen vijf jaar vanaf het moment dat een plan, dus de oorzaak van het ontstaan van planschade, onherroepelijk is geworden. 
 
Aanvragen bij gemeente
Voor het indienen van een planschadeaanvraag hanteert de gemeente een formulier, dat kan worden gedownload op de website (gemeente Zaltbommel , gemeente Maasdriel ). Hier kunt u ook meer informatie vinden over de verdere afwikkeling. Het in behandeling nemen van de aanvraag tegemoetkoming planschade kost bij beide gemeentes €300,00. Deze kosten ontvangt u terug wanneer uw aanvraag wordt toegekend.

Aanvragen bij provincie
Mocht u een planschadeaanvraag willen indienen op basis van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) dan is de provincie het orgaan dat het plan heeft vastgesteld. De gemeente zal in dat geval een aanvraag voor planschade per ommegaande moeten doorsturen naar de provincie voor verdere behandeling en beoordeling. Naar verwachting zal de afwikkeling bij de provincie op een vergelijkbare wijze verlopen als bij de gemeente.

Ga naar alle veelgestelde vragen