Het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard (PHTB) is een samenwerkingsverband van de provincie Gelderland, de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel en het waterschap Rivierenland. Het projectbureau is gevestigd in het gemeentekantoor van de gemeente Zaltbommel. De medewerkers van het PHTB combineren verschillende expertises om zo tuinders en omwonenden maximaal te ondersteunen bij hun herstructureringsvraagstukken.

Meer over het PHTB >

Ga naar alle veelgestelde vragen